ISOVER Energiansäästölaskuri

Laskuri laskee säästöt U-arvojen erotuksen ja paikkakuntakohtaisen astepäiväluvun perusteella.

Säästöt ovat ainoastaan suuntaa antavia, koska laskentatapa ei ota huomioon muiden tekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen (esimerkiksi ikkunat, ilmanvaihto, tiiviys, lämpökuormat, jne.).

Todelliset säästöt vaihtelevat kohteen ja vuoden sääolosuhteiden mukaan. Näistä syistä johtuen ISOVER ei voi ottaa vastuuta todellisista kustannussäästöistä verrattuna laskurin esittämiin säästöihin.